Dancer Schedule

image1

Tuesday November 19th • 12:00 - 4:00 Larissa Ashia
 • 12:00 - 4:00 Bettie Natalie
 • 2:00 - 6:00 Diamond Karen
 • 2:00 - 6:00 Jackie
 • 4:00 - 8:00 Milani Shaun
 • 4:00 - 8:00 Asia 
 • 6:00 - 10:00 Athena Virginia
 • 8:00 - 12:00 Lotus Lola 
 • 8:00 - 12:00 Thea
 • 9:00 - 12:00 Lilly Chelsea
 • 9:00 - 2:00 Charli
 • 10:00 - 2:00 Michelle Holly
 • 10:00 - 2:00 Kat Juliette
 • 10:00 - 2:00 Kristina