Dancer Schedule

image1

Monday February 17


 

  • 4:00 - 8:00 Caramella Stella
  • 4:00 - 8:00 Athena Jackie
  • 6:00 - 10:00 Rayne Kristina
  • 8:00 - 12:00 Thea Lotus
  • 9:00 - 2:00 Mina Asia 
  • 9:00 - 2:00 Juliette
  • 10:00 - 2:00 Michelle Lexi
  • 10:00 - 2:00 Iris Kat